Sveta Trojica

Vzdrževanje cest na območju občine Sveta Trojica