Direktor

Dominko Jožef, univ. dipl. ekon.
E-mail: dominko.jozef@pomgrad.si

Direktor je pri izvrševanju planskih nalog in pri izvrševanju sprejete poslovne politike povezanih družb samostojen in neodvisen in lahko v tem okviru sklepa vse posle za izvedbo teh nalog.

Za strokovno reševanje in koordiniranje nalog operativnega značaja, direkor oblikuje kolegij, katerega delo tudi neposredno vodi.