Sektor vzdrževanja cest

VODJA SEKTORJA: Janez KUČAN, inž. grad., vodja vzdrževanja cest
E-mail: janez.kucan@pomgrad.si

Služba za vzdrževanje in varstvo cest opravlja vzdrževalna dela na glavnih, regionalnih in občinskih cestah s svojimi enotami. Vzdrževanje cest se deli na vzdrževanje državnih cest, vzdrževanje lokalnih cest in  prometno tehnični sektor.