Komercialna služba

Kontaktna oseba: Brigita BANFI, univ.dipl.oec.
E-mail: brigita.banfi@pomgrad.si

Komercialna služba je zadolžena za prodajo storitev iz dejavnosti podjetja, izdelavo kalkulacij za posamezne storitve, pripravo ponudb, pripravo pogodb za izvajanje posameznih del, kompletno nabavo za potrebe dejavnosti in skladiščenje.

Komercialno poslovne aktivnosti so v družbi usmerjene v trženje storitev s področja rednega vzdrževanja in gradenj na domače in regionalno tržišče samostojno in preko povezanih družb SGP Pomgrad, d.d.