Vodja baze Lipovci in Gornji Petrovci

Kontaktna oseba: Dejan Kropf, pomočnik vodje vzdrževanja, vodja baze Lipovci in Gornji Petrovci 
E-mail: dejan.kropf@pomgrad.si

Skrbi za izvajanje pregledniške in intervencijske službe, vzdrževanje državnih cest, izvajanje zimske službe