Vodja baze Gornja Radgona in Ljutomer

Kontaktna oseba: Srečko Petek, vodja baze Gornja Radgona in Ljutomer.
E-mail: srecko.petek@pomgrad.si

Skrbi za vzdrževanje državnih in lokalnih cest na svojem območju, izvajanje del na raznih gradbiščih