Vodja baze Lenart

Kontaktna oseba: Denis Škorjanc, vodja baze Lenart
E-mail: denis.skorjanc@pomgrad.si

Skrbi za vzdrževanje državnih in lokalnih cest na svojem območju, za pregledniško službo, intervencije in izvajanje del na gradbiščih