Vodja gradbišča in lokalnih cest

Kontaktna oseba: Robert Vinkovič, vodja gradbišča in lokalnih cest
E-mail: robert.vinkovic@pomgrad.si

Skrbi za dela na gradbiščih in vzdrževanju lokalnih cest na področju Prekmurja.