Vodja prometno tehničnega sektorja

Kontaktna oseba: Borut Praček, vodja prometno tehničnega sektorja
E-mail: borut.pracek@pomgrad.si

Skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje prometa, izdelavo elaboratov zapor, postavitev zapor, banko cestnih podatkov in kataster prometne signalizacije.