Organizacijska shema

Notranja organizacija družbe Cestno podjetje Murska Sobota (CPMS) je sledeča:      
   

DIREKTOR
Jožef DOMINKO, univ. dipl. ekon.

E-mail:  joze.dominko@pomgrad.si
SEKTOR VZDRŽEVANJA CEST
Janez KUČAN, inž. grad., vodja vzdrževanja cest območje 7
E-mail: janez.kucan@pomgrad.si
VODJE BAZ
Dejan KROPF, območni vodja vzdrževanja, vodja baze Lipovci in Gornji Petrovci

E-mail: dejan.kropf@pomgrad.si
Milan GREGORINČIČ, vodja baze Gornja Radgona in Ljutomer
E-mail: milan.gregorincic@pomgrad.si
Slavko BRAČKO, dipl.inž.grad., vodja vzdrževanja cest območje 6
E-mail: slavko.bracko@pomgrad.si
Nina Manfreda Čeh, dipl.inž.grad., vodja baze Lenart
E-mail: nina.manfreda@pomgrad.si
Robert VINKOVIČ, inž. grad., vodja gradbišča in lokalnih cest
E-mail: robert.vinkovic@pomgrad.si
Borut PRAČEK, vodja prometno tehničnega sektorja
E-mail: borut.pracek@pomgrad.si
KOMERCIALNO NABAVNA SLUŽBA
Kontaktna oseba: Brigita BANFI, univ.dipl.oec.,vodja nabave
E-mail: brigita.banfi@pomgrad.si
Lokacija kamere 1:
Hodoš
Lokacija kamere 2:
MP Dolga vas
Lokacija kamere 3:
Lomanoše
Lokacija kamere 4:
Elblov klanec 1
Lokacija kamere 5:
Elblov klanec 2
Lokacija kamere 6:
Gederovci
Lokacija kamere 7:
Šentilj
Lokacija kamere 8:
Kuzma

CP MS na Facebooku

facebook2Spremljajte aktualne dogodke na naši FB strani

 

Zadnje novice

  • Sklic 31. seje Skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.

    Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (SV 297/2021 z dne 02.07.2021), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.,ki bo v četrtek dne 29.06.2023 z začetkom ob 9.00 uri, v sejni sobi družbe POMGRAD - CP d.d. Lipovci 256 b, 9231 Beltinci. 

     
  • Sklic 30. seje Skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.

    Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (SV 297/2021 z dne 02.07.2021), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje 30. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.,ki bo v petek dne 01.07.2022 z začetkom ob 11.30 uri, v sejni sobi družbe POMGRAD - CP d.d. Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da lahko ceste uporabnikom povzročajo tudi določene težave. Skušali vam bomo pomagati oziroma predlagati, na koga se lahko obrnete, v kolikor problema sami ne bomo mogli rešiti.