Politika kakovosti

Pomgrad – CP, d. d.

Pomgrad – CP, d. d. je družba, ki s kakovostno opravljenimi storitvami zadovoljuje zahteve naročnikov in njihovih pričakovanj. Zavedamo se, da imajo naše stranke vedno večje zahteve in to za nas pomeni maksimalno fleksibilnost ob stalnem povečevanju kakovosti naših storitev ter racionalizacijo stroškov poslovanja, kar nam omogoča, da ostanemo konkurenčni. Težimo k
nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti kakor tudi svojih procesov, kar nam dolgoročno zagotavlja naš obstoj in razvoj.

Vrednote, na katerih temelji naše delo, so:
Kakovost

Verjamemo v dobro opravljeno delo. Nudimo nadstandardno kakovost.

Strokovnost

Smo strokovno izobraženi in strokovno se lotimo vsakega projekta.

Partnerstvo

Vzpostavljamo partnerske odnose. Sodelovanje je edina pot do uspeha.

Odprtost

Radi prisluhnemo strankam. Prilagajamo se njihovim potrebam.

Doslednost

Držimo se dogovorov. Verjamemo v vzajemno zaupanje.

Ambicioznost

Pogumno se soočimo z izzivi. Naš cilj je dovršenost.

Pravočasnost

Izvedba del pred rokom je ključnega pomena za zadovoljstvo strank.


Temeljni skupni cilji in vizija podjetja so:

- Ostati največje cestno podjetje v regiji.

- Z nenehnim izobraževanjem in motiviranjem zaposlenih zagotavljati konkurenčnost kadrov in pripadnost podjetju.
- Vodje enot v podjetju Pomgrad – CP, d. d. skrbijo, da so vse zainteresirane strani seznanjene s politiko kakovosti, jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo vsak na svojem področju.
- Stalno spremljanje in prilagajanje naših storitev standardu kakovosti in pričakovanju zainteresiranih strani.
- Širjenje in izboljševanje naših storitev in sistema vodenja kakovosti.
- Imeti dokumentirano osnovo za kakovostno izvajanje del.
- Odgovorno izvajanje aktivnosti vseh zaposlenih v Pomgrad – CP, d. d.
- Izpolnjevanje veljavnih zahteve (zainteresiranih strani, zakonodaje, idr. …).

Dokument je dosegljiv tudi na naslednji povezavi: link

Lokacija kamere 1:
Hodoš
Lokacija kamere 2:
MP Dolga vas
Lokacija kamere 3:
Lomanoše
Lokacija kamere 4:
Elblov klanec 1
Lokacija kamere 5:
Elblov klanec 2
Lokacija kamere 6:
Gederovci
Lokacija kamere 7:
Šentilj
Lokacija kamere 8:
Kuzma

Zadnje novice

  • Sklic 29. seje Skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.

    Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (SV 227/2020 z dne 03.07.2020), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje 29. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d., ki bo v četrtek dne 01.07.2021 z začetkom ob 13.00 uri, v sejni sobi družbe POMGRAD - CP d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

     
  • Sklic 28. seje Skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.

    Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (SV 628/15 z dne 14.07.2015), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d., ki bo v petek dne 03.07.2020 z začetkom ob 13.00 uri, v sejni sobi družbe POMGRAD - CP d.d. Lipovci 256 b, 9231 Beltinci .

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da lahko ceste uporabnikom povzročajo tudi določene težave. Skušali vam bomo pomagati oziroma predlagati, na koga se lahko obrnete, v kolikor problema sami ne bomo mogli rešiti.