Vzdrževanje cest

Cestno podjetje Murska Sobota skrbi tako za državne kot občinske odseke cest.

Vzdrževanje državnih cest

V Cestnem podjetju M. Sobota, d.d. vzdržujemo 660 km državnih cest. Od tega 445 na koncesijskem območju 7 in 215 km na novo dobljenem koncesijskem območju 6. Izvajamo letno in zimsko vzdrževanje cest iz 5 vzdrževalnih baz, ki so locirane v Gornjih Petrovcih, Lipovcih, Ljutomeru, G. Radgoni in Lenartu. Vzdrževanje državnih cest obsega spremljanje stanja cest, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje cestnih objektov in naprav za odvodnjavanje cest, postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, zimsko vzdrževanje cest in zagotavljanje varnosti ob intervencijskih dogodkih, ter postavljanje zapor.Vzdrževanje občinskih cest

Cestno podjetje Murska Sobota skrbi za urejenost javnih površin  v letnem in zimskem času.

V letnem  času izvajamo naslednja dela:

 • pregledniška služba,
 • redno vzdrževanje prometnih površin,
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje odvodnjavanja,
 • redno vzdrževanje brežin,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 • redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
 • redno vzdrževanje vegetacije,
 • zagotavljanje preglednosti,
 • čiščenje cest,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov,
 • intervencijski ukrepi,
 • vzdrževanje lokalnih cest in poti, kamor sodijo večja dela, npr. vzdrževanje asfaltnih cest, vzdrževanje makadamskih cest in poti, košnja bankin in jarkov
 • čiščenje meteornih sistemov, npr. vzdrževanje meteorne kanalizacije in jaškov, peskolovov, obnova dotrajane meteorne napeljave.
 • čiščenje in urejanje javnih površin, npr. ročno in strojno čiščenje ulic, parkirišč, pločnikov, čiščenje avtobusnih postajališč, košnja javnih površin v občini.

V zimskem času izvajamo zimsko službo. Čas zimske službe je od 15.11. do 15.03.

Že pred tem se izvajajo priprave na zimski čas. Pripravimo potrebno mehanizacijo, deponije za posipne materiale, postavimo snežne kole in zimsko signalizacijo.

 

Občina Beltinci

29,801

Občina Benedikt

27,736

Občina Dobrovnik

4,120

Občina Grad

35,603

Občina Kobilje

4,140
Občina Radenci 88,048
Občina Razkrižje 32,828

Občina Rogašovci

19,793

Občina Sveta Trojica

82,843

Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah

43,843

Občina Šentilj

48,207
Občina Tišina 14,487
Lokacija kamere 1:
Hodoš
Lokacija kamere 2:
MP Dolga vas
Lokacija kamere 3:
Lomanoše
Lokacija kamere 4:
Elblov klanec 1
Lokacija kamere 5:
Elblov klanec 2
Lokacija kamere 6:
Gederovci
Lokacija kamere 7:
Šentilj
Lokacija kamere 8:
Kuzma

CP MS na Facebooku

facebook2Spremljajte aktualne dogodke na naši FB strani

 

Zadnje novice

 • Sklic 31. seje Skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.

  Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (SV 297/2021 z dne 02.07.2021), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.,ki bo v četrtek dne 29.06.2023 z začetkom ob 9.00 uri, v sejni sobi družbe POMGRAD - CP d.d. Lipovci 256 b, 9231 Beltinci. 

   
 • Sklic 30. seje Skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.

  Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (SV 297/2021 z dne 02.07.2021), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje 30. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.,ki bo v petek dne 01.07.2022 z začetkom ob 11.30 uri, v sejni sobi družbe POMGRAD - CP d.d. Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da lahko ceste uporabnikom povzročajo tudi določene težave. Skušali vam bomo pomagati oziroma predlagati, na koga se lahko obrnete, v kolikor problema sami ne bomo mogli rešiti.