Dela

Urejanje okolice in dvorišč

Pri POMGRAD - CP poskrbimo, da bo okolica vašega stanovanjskega ali poslovnega objekta prijetna, varna in uporabna. Uredimo in pripravimo dvorišča, parkirišča, dovozne poti, pešpoti, škarpe, ograje, robnike in ostalo okolico.

Naša ponudba vsebuje širok nabor storitev, ki vam zagotavljajo hitro in kvalitetno izvedbo projektov za vaše stanovanjske ali poslovne objekte. Poleg asfaltiranja nudimo vsa povezana gradbena dela (izkopi, odvoz materiala, priprava terena) in prevoz (prevozi razsutega tovora). Vse potrebno za izgradnjo ali prenovo vašega dvorišča in okolice objekta tako boste uredili pri nas. Usklajevanje in dogovarjanje med različnimi izvajalci zato ni potrebno.

Želite, da vam uredimo okolico in dvorišče? 
Z veseljem vam pripravimo ponudbo, kontaktirajte nas.

Urejanje okolice

Urejanje lokalnih cest

V sklopu vzdrževanja lokalnih cest zagotavljamo tudi obnovitve in rekonstrukcije cest. Izvedba teh del je zahtevnejša in obsežnejšakot bežna vzdrževalna dela, ker gre za temeljito in dolgoročno ureditev posameznih delov ceste, ki izboljša prometno-tehnične lastnosti in okrepi varnost prometa. Če je potrebno, se hkrati z obnovo ceste izvedejo tudi dela za postavitev, obnovo ali prestavitev komunalne infrastrukture, ki se nahaja v cestnem telesu.
 
Rekonstrukcije ceste obsegajo:


  • širitev, sanacijo in razširitev obstoječega vozišča
  • rešitev in obnovo odvodnjavanja ceste
  • zaščito in morebiti prestavitev komunalnih vodov

Namen rekonstrukcije ali obnove cest je izboljšati nosilnost in tehnične elemente ceste s ciljem  zagotoviti boljšo prometno varnost.

Želite, da vam uredimo lokalno cesto? 
Z veseljem vam pripravimo ponudbo, kontaktirajte nas.

Urejanje cest

Manjša gradbena dela

Naše gradbene ekipe, opremljene z neprecenljivimi praktičnimi izkušnjami, poznavanjem terena in vso potrebno mehanizacijo izvajajo tudi celo vrsto manjših gradbenih del iz področja nizkih gradenj. Med nje spadajo npr. kolesarske poti, parkirišča, manjši inženirski objekti, meteorne kanalizacije, priprava gradbenih površin, sanacija plazov in zaščita pred njimi, oporni zidovi, vozišča, pločniki, platoji itn. POMGRAD - CP s svojim kadrovskim potencialom, tehničnim zaledjem, dolgoletnimi izkušnjami in znanjem predstavlja dinamično in fleksibilno podjetje, sposobno izvajati manjše državne infrastrukturne projekte kot tudi kakovostne projekte za posameznike, zasebni sektor in lokalne skupnosti.

Želite, za vas izvedemo manjša gradbena dela? 
Z veseljem vam pripravimo ponudbo, kontaktirajte nas.

Gradbena dela

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da se na cestah lahko srečate tudi z določenimi težavami. Potrudili se bomo, da vam jih pomagamo rešiti. Če zadeve ne spadajo v našo pristojnost, vam bomo predlagali, na koga se lahko obrnete.