O družbi

Politika kakovosti

Pomgrad – CP, d.d. je družba, ki s kakovostno opravljenimi storitvami zadovoljuje potrebe naročnikov in izpolnjuje njihova pričakovanja. Zavedamo se, da imajo naše stranke vedno večje zahteve, na kar odgovarjamo z maksimalno prilagodljivostjo ob stalnem povečevanju kakovosti naših storitev. Hkrati vseskozi racionaliziramo stroške poslovanja in zaradi tega ostajamo konkurenčni. Težimo k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti in notranjih procesov, kar nam dolgoročno zagotavlja naš obstoj in razvoj.
 
Vrednote, nakaterih temelji naše delo, so:

 • Kakovost
  Verjamemo v dobro opravljeno delo. Nudimo nadstandardno kakovost.
 • Strokovnost
  Smo strokovno izobraženi in strokovno se lotimo vsakega projekta.
 • Partnerstvo
  Vzpostavljamo partnerske odnose. Sodelovanje je edina pot do uspeha.
 • Odprtost
  Radi prisluhnemo strankam. Prilagajamo se njihovim potrebam.
 • Doslednost
  Držimo se dogovorov. Verjamemo v vzajemno zaupanje.
 • Ambicioznost
  Pogumno se soočimo z izzivi. Naš cilj je dovršenost.
 • Pravočasnost
  Izvedba del pred rokom je ključnega pomena za zadovoljstvo strank.


Temeljni skupni cilji in vizija podjetja so:

 • Ostati največje cestno podjetje v regiji.
 • Z nenehnim izobraževanjem in motiviranjem zaposlenih zagotavljati konkurenčnost kadrov in pripadnost podjetju.
 • Stalno spremljati in prilagajati naše storitve standardu kakovosti in pričakovanju zainteresiranih strani.
 • Širiti in izboljševati naše storitve in sistem vodenja kakovosti.
 • Imeti dokumentirano osnovo za kakovostno izvajanje del.
 • Odgovorno izvajati aktivnosti vseh zaposlenih v Pomgrad – CP, d. d.
  Izpolnjevati veljavne zahteve (zainteresiranih strani, zakonodaje, idr. …).

Vodje enot v podjetju Pomgrad – CP, d. d. skrbijo, da so vse zainteresirane strani seznanjene s politiko kakovosti, jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo vsak na svojem področju.

Dokument je dosegljiv tudi na naslednji povezavi.

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da se na cestah lahko srečate tudi z določenimi težavami. Potrudili se bomo, da vam jih pomagamo rešiti. Če zadeve ne spadajo v našo pristojnost, vam bomo predlagali, na koga se lahko obrnete.