O družbi

Organizacijska shema

Notranja organizacija družbe Pomgrad - CP je sledeča:      


DIREKTOR

Jožef DOMINKO univ. dipl. ekon.
joze.dominko@pomgrad.si

SEKTOR VZDRŽEVANJA CEST

Janez KUČAN inž. grad.
Vodja vzdrževanja cest območje 7
janez.kucan@pomgrad.si
Slavko BRAČKO dipl.inž.grad.
Vodja vzdrževanja cest območje 6
slavko.bracko@pomgrad.si

KOMERCIALNO NABAVNA SLUŽBA

Brigita BANFI, univ.dipl.oec.
Vodja nabave
brigita.banfi@pomgrad.si

VODJE BAZ

Dejan KROPF
Območni vodja vzdrževanja, vodja baze Lipovci in Gornji Petrovci
dejan.kropf@pomgrad.si
Milan GREGORINČIČ
vodja baze Gornja Radgona in Ljutomer
milan.gregorincic@pomgrad.si
Nina MANFREDA ČEH dipl.inž.grad.,
Vodja baze Lenart
nina.manfreda@pomgrad.si
Robert VINKOVIČ inž. grad.
Vodja gradbišča in lokalnih cest
robert.vinkovic@pomgrad.si
Borut PRAČEK
Vodja prometno tehničnega sektorja
borut.pracek@pomgrad.si

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da se na cestah lahko srečate tudi z določenimi težavami. Potrudili se bomo, da vam jih pomagamo rešiti. Če zadeve ne spadajo v našo pristojnost, vam bomo predlagali, na koga se lahko obrnete.