Storitve

Izdelava elaboratov za zapore

Izvajanje del na in ob državni cesti je dovoljeno le ob izpolnjevanju pogojev, ki jih predpisuje Zakon o cestah. Med te pogoje spada tudi dovoljenje za delno, polovično in popolno zaporo odseka državne ceste. Dovoljenje pa izda Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo na podlagi izdelanega elaborata postavitve začasne prometne signalizacije v času izvajanja del.

Elaborat

Podjetje POMGRAD - CP je strokovno usposobljeno za izdelavo elaboratov potrebnih za vse vrste zapor, ki so predvidene za izvajanje gradbenih del na državnih cestah. Elaborate pripravljamo strokovno in v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu. 

Želite, da vam pripravimo elaborat za zaporo? 

Z veseljem vam pripravimo ponudbo, kontaktirajte nas.

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da se na cestah lahko srečate tudi z določenimi težavami. Potrudili se bomo, da vam jih pomagamo rešiti. Če zadeve ne spadajo v našo pristojnost, vam bomo predlagali, na koga se lahko obrnete.