O družbi

Izdelava ponudb

Z veseljem vam pripravimo informativno ponudbo za izvedbo vašega projekta. Za nastavitev čim bolj natančnih finančnih in časovnih okvirjev vas prosimo, da svoje zahteve definirate čim natančneje.

Informativne ponudbe vam lahko pripravimo na sledečih področjih:

  • Obnova dotrajanih vozišč in objektov s področja nizkih gradenj
  • Gradnja in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti
  • Izgradnja propustov, opornih in podpornih zidov
  • Urejanje dvorišč in okolice
  • Urejanje parkirišč
  • Ureditev odvodnjavanja
  • Izvajanje zimske službe
  • Izdelava elaborata zapore cest in postavitev zapor
  • Izdelava banke cestnih podatkov (BCP)
  • Ostala mala gradbena dela po vašem naročilu

Informativno ponudbo za izvajanje del pripravimo v skladu z vašimi željami. Prosimo, da vpišete svoje zahteve, naslov in kontaktne podatke. V primeru potrebe po dodatnih informacijah vas pokličemo, po možnosti se oglasimo tudi pri vas na terenu, da skupaj pregledamo možnosti izvedbe in vam svetujemo primerne rešitve.

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da se na cestah lahko srečate tudi z določenimi težavami. Potrudili se bomo, da vam jih pomagamo rešiti. Če zadeve ne spadajo v našo pristojnost, vam bomo predlagali, na koga se lahko obrnete.