Vzdrževanje

V podjetju POMGRAD - CP d. d. smo zavezani kakovosti in zanesljivosti, ki se odraža v varnosti in udobju pri uporabi cest in javnih površin ne glede na to, katero prevozno sredstvo uporabljate. Z enako skrbnostjo vzdržujemo tako državne kot tudi občinske ceste in javne površine.

Vzdrževanje državnih cest

V Cestnem podjetju POMGRAD vzdržujemo 660 km državnih cest. Od tega se 445 km nahaja na koncesijskem območju 7 in 215 km je koncesijskem območju 6. Za letno in zimsko vzdrževanje uporabljamo 5 cestnih baz, ki so locirane v Gornjih Petrovcih, Lipovcih, Ljutomeru, G. Radgoni in Lenartu.


Naše obveznosti na področju državnih cest obsegajo spremljanje stanja, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje cestnih objektov in naprav za odvodnjavanje cest, postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, zimsko vzdrževanje cest in zagotavljanje varnosti ob intervencijskih dogodkih, ter postavljanje zapor.

Ceste

Vzdrževanje občinskih cest

Poleg državnih cest skrbimo v letnem in zimskem času za urejenost občinskih cest in lokalnih javnih površin.

V letnem času izvajamo naslednja dela:

 • pregledniška služba,
 • redno vzdrževanje prometnih površin,
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje odvodnjavanja,
 • redno vzdrževanje brežin,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 • redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
 • redno vzdrževanje vegetacije,
 • zagotavljanje preglednosti,
 • čiščenje cest,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov,
 • intervencijski ukrepi,
 • vzdrževanje lokalnih cest in poti, kamor sodijo večja dela, npr. vzdrževanje asfaltnih cest, vzdrževanje makadamskih cest in poti, košnja bankin in jarkov
 • čiščenje meteornih sistemov, npr. vzdrževanje meteorne kanalizacije in jaškov, peskolovov, obnova dotrajane meteorne napeljave.
 • čiščenje in urejanje javnih površin, npr. ročno in strojno čiščenje ulic, parkirišč, pločnikov, čiščenje avtobusnih postajališč, košnja javnih površin v občini.
Občina Beltinci 29,801 km
Občina Benedikt 27,736 km
Občina Dobrovnik 4,120 km
Občina Grad 35,603 km
Občina Kobilje 4,140 km
Občina Radenci 88,048 km
Občina Razkrižje 32,828 km
Občina Rogašovci 19,793 km
Občina Sveta Trojica 82,843 km
Občina Sveti Jurij
v Slovenskih Goricah
43,843 km
Občina Šentilj 29,801 km
Občina Tišina 14,487 km
Zimska sluzba

Zimska služba

V zimskem času, natančno med 15. 11. in 15. 3., izvajamo zimsko službo.

V to dejavnost spadajo tudi priprave potrebne mehanizacije in deponij za posipne materiale, postavljanje snežnih kolov ter zimske signalizacije.

Več o zimski službi
Prometna signalizacija

Prometna signalizacija

Glede na naše osnovne dejavnosti, kamor spada izvedba cestnih novogradenj ali vzdrževanje državnih in občinskih cest, se kot cestno podjetje ukvarjamo tudi z dobavo, postavitvijo in vzdrževanjem prometne opreme. Tako zagotavljamo namestitev pokončne prometne signalizacije oz. postavitev prometnih znakov, izvajamo talno signalizacijo oz. barvamo črte in druge znake na cestišče, postavljamo in montiramo vse vrste jeklenih varnostnih in mostnih ograj ter opravljamo postavitev spreminjajoče prometne signalizacije – semaforizacija in obvestilni panoji.

Na področju pokončne oziroma vertikalne prometne signalizacije zagotavljamo tudi dobavo in postavitev turistične in reklamne signalizacije, ki ni neposredno povezana s prometom.

Imate vprašanje, predlog, pripombe?

Zavedamo se, da se na cestah lahko srečate tudi z določenimi težavami. Potrudili se bomo, da vam jih pomagamo rešiti. Če zadeve ne spadajo v našo pristojnost, vam bomo predlagali, na koga se lahko obrnete.